Albanija odgodila gašenje analognog signala

Vijeće za audiovizualne medije Albanije (AMA) odlučilo je produžiti rok za gašenje analognog emitiranja za distrikte Tirana i Durres. Razlog za to je nedovoljna količina DTT prijemnika na tržištu, što je preduvjet za klasične televizore da primaju digitalni signal. Planirani datum za gašenje analogije bio je 30. juni, ali AMA trenutno nije objavila novi rok. Gašenje analognog signala u drugim dijelovima zemlje nastavlja se prema planu.