RAK izrekao kazne RTV stanicama

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) je donijela rješenja koja se odnose na kršenje pravila i propisa Agencije, a kojima su izrečene kazne za nekoliko RTV stanica.

Booking.com

Utvrđeno je da je BHT 1 prekršila član 3. Opšti principi stav 6, član 14. Raspored televizijskog oglašavanja stav 2 i član 18. Posebni javni servisi za emitovanje Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu u programima RTV stanica, te je izrečena jedinstvena novčana kazna od 25.000 KM, saopšteno je iz RAK-a.

Radio-televiziji Federacije Bosne i Hercegovine (RTV FBiH) je izrečena novčana kazna od 4.000 KM jer je prekršila član 18. tačka 2 Posebni servisi za emitovanje Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu za radio i televiziju.

Televiziji Pink BH izrečene su dvije novčane kazne od 2.000 KM zbog utvrđenog kršenja članova 14. i 16. Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu, te zbog kršenja člana 4. Kodeksa o emitovanju RTV programa.

Osim navedenih, 25. aprila ove godine izrečena još jedna novčana kazna televiziji Pink BH zbog kršenja člana 15. Opšti programski uslovi Pravila o dozvolama za zemaljsku radiodifuziju RTV programa, a u vezi s procentualnom zastupljenošću vlastite produkcije i promjene strukutre programa.

Za utvrđeno kršenje izrečena je kazna od 20.000 KM, koja je nakon uložene žalbe Vijeću Agencije smanjena na 18.000 KM.

Osim navedenih rješenja o izricanju novčanih kazni, Agencija je izrekla mjere pismenog upozorenja Alternativnoj televiziji, Hayat TV i televiziji Pink BH, te usmenog upozorenja za TV SA radi utvrđenog kršenja člana 3. Opšti principi oglašavanja, teletrgovine i sponzorstva stav 2 i stav 8, te člana 8. Oglašavanje i teletrgovina određenih proizvoda Kodeksa o oglašavanju i sponzorstvu u programima RTV stanica.

Takođe, pismena upozorenja su izrečena TV OBN radi utvrđenog kršenja člana 19. Pravo na odgovor Kodeksa o emitovanju RTV programa i RTV FBiH zbog kršenja člana 21. Raspored i označavanje u svrhu zaštite maloljetnika Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija.

Mjera pismenog upozorenja je izrečena i OTV Valentino radi kršenja člana 21. (2) i (3) Upućivanje informacija Agenciji i registar Agencije Pravila 55/2011 o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga.

Agencija trenutno provodi aktivnosti praćenja poštivanja pravila i propisa – Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, Kodeksa o komercijalnim komunikacijama, Pravila o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, Pravila o pružanju audiovizuelnih medijskih usluga, Pravila o pružanju medijskih usluga radija i Pravila o javnim radio i televizijskim stanicama.

Spomenuta pravila su stupila na snagu u januaru ove godine i rezultat su harmonizacije regulative s Direktivom Evropske unije o audiovizelnim medijskim uslugama, čime je Agencija ispunila obaveze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji iz okvira njene nadležnosti.

(FENA / Nezavisne.com)