Dobit u prošloj godini imao samo Pink

Od srbijanskih komercijalnih televizijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom, s dobiti je poslovao samo Pink international, koji je u prošloj godini ostvario neto profit od 75,6 miliona dinara, što je otprilike jedna četvrtina dobiti iz 2010. godine (342,5 miliona dinara).

Booking.com

 

Pink je smanjio broj zaposlenih sa 713 na 692. Fox televizija je prošlu godinu okončala s neto gubitkom od 14,5 miliona dinara.

Gubitak te kuće tako je značajno smanjen u odnosu na 2010. godinu kad je iznosio 359,4 miliona dinara. Broj zaposlenih smanjen je sa 207 na 172. Radio-difuzno preduzeće TV B92 završilo je prošlu godinu s gubitkom od 333,3 miliona dinara. Broj zaposlenih je smanjen s 357 na 289. Akumulirani gubitak te kuće do visine kapitala iznosi 643,5 miliona, a iznad visine kapitala 598,8 miliona dinara.

Televizija Avala prošlu godinu je završila s gubitkom od 409,4 miliona dinara. Broj zaposlenih je povećan sa 132 na 133. Akumulirani gubitak te kuće je ogroman: gubitak do visine kapitala iznosi 207,6 miliona a iznad visine kapitala još 2,6 milijardi dinara.

I najzad, Happy televizija je prošlu godinu završila s neto gubitkom od 56,3 miliona. Ova televizija ima samo jednog (1) zaposlenog. Akumulirani gubitak do visine kapitala iznos 223.000 dinara, a iznad visine kapitala 149,9 miliona dinara.

(danas)